Birmingham City Council                          –            https://www.birmingham.gov.uk/
Dudley MBC                                               –             http://www.dudley.gov.uk/
Sandwell MBC                                            –            http://www.sandwell.gov.uk/
Solihull MBC                                             –             http://www.solihull.gov.uk/
Walsall MBC                                                –           https://www.walsall.gov.uk/
Wolverhampton City Council                  –            http://www.wolverhampton.gov.uk/home
Worcestershire County Council               –            http://www.worcestershire.gov.uk/

 

 

Adfam                                                           –            http://www.adfam.org.uk/
Back on Track                                               –           http://www.backontrack.org.uk/
Drugs                                                           –             https://www.gov.uk/government/policies
Frank                                                             –            http://www.talktofrank.com/
The National Institute on Drug Abuse     –             https://teens.drugabuse.gov/

 

Anti-Bullying Alliance                                  –             www.anti-bullyingalliance.org
Bullying                                                          –            www.bullying.co.uk
Childline                                                       –              www.childline.org.uk
Get Help with Bulling                                    –            www.gethelpwithbullying.org.uk
NSPCC                                                          –               www.nspcc.org.uk
The Children’s Society                                 –             www.the-childrens-society.org.uk

Career Jet                                                     –              www.careerjet.co.uk
CV Library                                                    –             www.cv-library.co.uk
Fish4Jobs                                                      –             www.fish4.co.uk 

Guardian Job                                               –              www.jobs.guardian.co.uk
Jobs Today                                                    –             www.jobstoday.co.uk

Jobsite                                                          –              www.jobsite.co.uk
Monster                                                          –             www.monster.co.uk
Recruit.Net                                                   –              http://uk.recruit.net/ 
Reed                                                               –              www.reed.co.uk
Totaljobs                                                      –               www.totaljobs.com 
Universal Job Match                                    –              www.gov.uk/jobsearch